Marrëdhëniet Shqipëri-Greqi janë tensionuar për shkak të kërkimeve për naftë në detin Jon. A mendoni që kjo çështje do të zgjidhet në favor të Shqipërisë?

var cookie_booroo=547165,surveyid=547165, random_booroo=0, enddate_booroo=0, maxchecked_booroo=0, jsonurl_booroo=’//kwiksurveys.com/poll/vote’, customurl_booroo=”,jsonThemeString={“poll”:{“bg_hide”:1,”bg_opacity”:0,”bg_color_start”:”ffffff”,”bg_color_end”:”ffffff”,”border_color”:”a1a1a1″,”border_style”:”solid”,”border_size_t”:0,”border_size_r”:0,”border_size_b”:0,”border_size_l”:0,”border_size_grouper”:1,”border_radius_grouper”:1,”border_radius_t”:4,”border_radius_r”:4,”border_radius_b”:4,”border_radius_l”:4,”border_size”:1,”border_radius”:0,”border_pref”:0,”shadow_x”:0,”shadow_y”:0,”shadow_size”:”0″,”shadow_blur”:0,”shadow_color”:”000000″,”shadow_style”:””,”padding_grouper”:1,”padding_t”:0,”padding_r”:0,”padding_b”:0,”padding_l”:0,”margin_grouper”:0,”margin_t”:0,”margin_r”:0,”margin_b”:50,”margin_l”:0},”pollpreview”:{“bg_hide”:0,”bg_opacity”:0,”bg_color_start”:”ffffff”,”bg_color_end”:”ffffff”,”border_color”:”a1a1a1″,”border_style”:”solid”,”border_size_t”:1,”border_size_r”:0,”border_size_b”:0,”border_size_l”:0,”border_size_grouper”:0,”border_radius_grouper”:1,”border_radius_t”:0,”border_radius_r”:0,”border_radius_b”:0,”border_radius_l”:0,”border_size”:1,”border_radius”:0,”border_pref”:1,”padding_grouper”:1,”padding_t”:10,”padding_r”:10,”padding_b”:10,”padding_l”:10},”pquestion”:{“bg_hide”:0,”bg_opacity”:0,”bg_color_start”:”ffffff”,”bg_color_end”:”ffffff”,”border_style”:”solid”,”border_size_t”:1,”border_size_r”:1,”border_size_b”:0,”border_size_l”:1,”border_size_grouper”:0,”border_radius_grouper”:0,”border_radius_t”:6,”border_radius_r”:6,”border_radius_b”:0,”border_radius_l”:0,”border_size”:0,”border_radius”:0,”border_pref”:0,”border_color”:”ffffff”,”font_family”:”Arial,Helvetica,sans-serif”,”font_size”:15,”font_color”:”f8a025″,”font_bold”:”bold”,”font_italic”:”normal”,”text_shadow”:0,”text_shadow_h”:1,”text_shadow_v”:1,”text_shadow_blur”:0,”text_shadow_color”:”949494″,”padding_grouper”:1,”padding_t”:10,”padding_r”:10,”padding_b”:10,”padding_l”:10,”margin_grouper”:1,”margin_t”:0,”margin_r”:0,”margin_b”:0,”margin_l”:0,”font_underline”:”none”},”alabel”:{“font_family”:”Arial,Helvetica,sans-serif”,”font_size”:12,”font_color”:”212121″,”font_bold”:”bold”,”font_italic”:”normal”,”text_shadow”:0,”text_shadow_h”:0,”text_shadow_v”:0,”text_shadow_blur”:4,”text_shadow_color”:”444444″,”padding_grouper”:0,”padding_t”:7,”padding_r”:0,”padding_b”:7,”padding_l”:0,”margin_grouper”:1,”margin_t”:0,”margin_r”:0,”margin_b”:0,”margin_l”:0,”font_underline”:”none”,”answer_seperator”:1},”bartext”:{“font_family”:”Arial,Helvetica,sans-serif”,”font_size”:15,”font_color”:”2e2e2e”,”font_bold”:”bold”,”font_italic”:”normal”,”text_shadow”:0,”text_shadow_h”:0,”text_shadow_v”:0,”text_shadow_blur”:2,”text_shadow_color”:”444444″,”padding_grouper”:0,”padding_t”:0,”padding_r”:0,”padding_b”:0,”padding_l”:0,”margin_grouper”:0,”margin_t”:0,”margin_r”:0,”margin_b”:0,”margin_l”:0,”font_underline”:”none”},”qviewa”:{“font_family”:”Arial,Helvetica,sans-serif”,”font_size”:11,”font_color”:”444444″,”font_bold”:”bold”,”font_italic”:”normal”,”font_color_hover”:”444444″,”font_underline”:”underline”,”text_shadow”:0,”text_shadow_h”:1,”text_shadow_v”:1,”text_shadow_blur”:1,”text_shadow_color”:”444444″,”padding_grouper”:1,”padding_t”:0,”padding_r”:0,”padding_b”:0,”padding_l”:0,”margin_grouper”:1,”margin_t”:0,”margin_r”:0,”margin_b”:0,”margin_l”:0},”qbutton”:{“font_family”:”Arial,Helvetica,sans-serif”,”font_size”:14,”font_bold”:”bold”,”font_italic”:”normal”,”font_color”:”ffffff”,”text_shadow”:1,”text_shadow_h”:1,”text_shadow_v”:1,”text_shadow_blur”:0,”text_shadow_color”:”636263″,”bg_hide”:0,”bg_opacity”:0,”bg_color_start”:”f7b35b”,”bg_color_end”:”e69327″,”border_color”:”e69327″,”border_style”:”solid”,”border_size_t”:1,”border_size_r”:1,”border_size_b”:1,”border_size_l”:1,”border_size_grouper”:0,”border_radius_grouper”:0,”border_radius_t”:0,”border_radius_r”:0,”border_radius_b”:0,”border_radius_l”:0,”border_size”:1,”border_radius”:0,”border_pref”:0,”padding_grouper”:0,”padding_t”:4,”padding_r”:8,”padding_b”:4,”padding_l”:8,”margin_grouper”:0,”margin_t”:8,”margin_r”:0,”margin_b”:0,”margin_l”:6,”font_underline”:”none”},”bar”:{“bg_hide”:0,”bg_opacity”:0,”bg_color_start”:”f7b35b”,”bg_color_end”:”f8a025″,”border_color”:”e69327″,”border_style”:”solid”,”border_size_t”:1,”border_size_r”:1,”border_size_b”:1,”border_size_l”:1,”border_size_grouper”:0,”border_radius_grouper”:0,”border_radius_t”:0,”border_radius_r”:0,”border_radius_b”:0,”border_radius_l”:0,”border_size”:1,”border_radius”:0,”border_pref”:0,”padding_grouper”:1,”padding_t”:6,”padding_r”:6,”padding_b”:6,”padding_l”:6,”margin_grouper”:1,”margin_t”:4,”margin_r”:4,”margin_b”:4,”margin_l”:4},”barperc”:{“font_family”:”Arial,Helvetica,sans-serif”,”font_size”:10,”font_color”:”0f0f0f”,”text_shadow”:0,”text_shadow_h”:1,”text_shadow_v”:1,”text_shadow_blur”:3,”text_shadow_color”:”444444″,”font_underline”:”none”},”defaultpage”:{“bg_color_start”:”ffffff”,”bg_color_end”:”ffffff”,”background_image_url”:””,”background_image_style”:”Stretched”,”background_image_width”:”1200″,”background_image_height”:”904″,”poll_position”:1,”bg_width”:150},”default_options”:{“help”:0}};

Marrëdhëniet Shqipëri-Greqi janë tensionuar për shkak të kërkimeve për naftë në detin Jon. A mendoni që kjo çështje do të zgjidhet në favor të Shqipërisë?
Po
Jo
Nuk e di

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button