Krijohet rrjeti i të rinjve dhe studentëve shqiptarë në Itali, synohet rritja e bashkëpunimit

Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike në Montebelluna të Italis, në bashkëpunim me shoqatën “Zëri i atdheut”, nga Montebelluna, organizoi takimin me jurist shqiptar nga Italia në kuader te projektit ” Rrjetëzimi i juristëve të diaspores” .

Po ashtu u zhvilluan takime edhe me përfaqeuses të shoqatave dhe mësuesve të mesimit ploteuses të gjuhes shqipe.

Në kuader të projektit “Rrjetëzimi dhe fuqizimi i rrjeteve te të rinjve dhe studentëve shqiptar” në Montebelluno u krijua rrjeti i të rinjve dhe studentëve shqiptarë.

Qëllimi i ketij takimi ishte krijimi dhe fuqizimi i rrjetit të të rinjve dhe studentëve shqiptarë në Itali duke synuar krijimin e urave te bashkpunimit mes të rinjve dhe studentëve që veprojnë dhe studjojnë në diasporë, si dhe nxitja e të rinjve për të ruajtur vlerat kulturore dhe për të promovuar ato të cilat do të sherbenin edhe në promovimin e vendit tonë! 

Back to top button