Gjobë kush nuk zbaton protokollin në zonat turistike

DERI NË 700 MIJË LEKË DHE NË RAST PËRSËRITJEJE...

Bizneset turistike do të gjobiten me 700 mijë lekë nëse nuk respektojnë protokollet e sigurisë për mbrojtjen e turistëve nga përhapja e COVID-19.

Kjo përcaktohet në aktin normativ të përgatitur nga ministria e Shëndetësisë dhe e Brendshëm. Në Aktin Normativ përcaktohet se në rast përsëritje, do t’u mbyllet aktiviteti deri në një kohë të pacaktuar.

“Nëpërmjet këtij akti normativ parashikohet të penalizohen subjektet që ushtrojnë veprimtari turistike në stacionet e plazhit dhe që nuk respektojnë rregullat dhe protokollet e sigurisë, të nxjerra nga organet kompetente, me dënimin me gjobë 700 000 (shtatëqind) mijë lekë dhe, në rast përsëritjeje, iu shtohet edhe mbyllja e veprimtarisë nga inspektoratet përgjegjëse, duke synuar kështu të mbrohet shëndeti i turistëve në zonat e plazheve nga infeksioni Covid-19 si edhe mjedisi”, shkruhet në relacionin e aktit normativ të depozituar në Kuvend.

Back to top button
error: Content is protected !!
Close