Barometri Botëror i Turizmit i UNWTO: Shqipëria e para në Europë

Barometri Botëror i Turizmit i UNWTO, i cili monitoron rregullisht tendencat afatshkurtra të turizmit për t’u ofruar palëve të interesuara globale të turizmit analiza të përditësuara mbi turizmin ndërkombëtar, ka renditur Shqipërinë në vendin e parë në Europë sa i takon numrit të lartë të turistëve ndërkombëtarë gjatë periudhës janar-korrik 2023.

Sipas shifrave të publikuara, Shqipëria ka lënë pas destinacione të njohura si Greqia, Italia, Spanja, Kroacia apo Franca.

Gjithashtu, Shqipëria renditet e treta në botë me 56 për qind për rritjen e numrit të turistëve të huaj, pas Katarit, në vendin e parë me 95 për qind dhe Arabinë Saudite me 59 për qind.

Raporti publikohet katër herë në vit dhe përfshin një analizë të të dhënave më të fundit mbi destinacionet turistike dhe tregjet burimore.

Barometri përfshin gjithashtu një Indeks Besimi bazuar në anketën e Panelit të Ekspertëve të Turizmit të UNWTO, i cili ofron një vlerësim të performancës së fundit dhe perspektivave afatshkurtra në turizmin ndërkombëtar.

Shtetet anëtare të UNWTO-së, anëtarët e asociuar dhe anëtarët e anëtarësimit marrin Barometrin Botëror të Turizmit të UNWTO-së si pjesë e shërbimit të anëtarëve.

Turizmi ndërkombëtar rikuperoi 84% të niveleve para pandemisë në periudhën janar-korrik 2023 (-16% kundrejt 2019) pas një tremujori të dytë të fortë dhe pjesës së hershme të sezonit veror të Hemisferës Veriore.

Kërkesa për udhëtime vazhdoi të tregojë elasticitet të jashtëzakonshëm dhe rimëkëmbje të qëndrueshme, mes sfidave ekonomike dhe gjeopolitike.

Pasi arritën 80% në tremujorin e parë 2023, ardhjet ndërkombëtare të turistëve arritën 85% të niveleve para pandemisë në tremujorin e dytë 2023 dhe 90% në korrik 2023, të mbështetur nga kërkesa e vazhdueshme e ndrydhur.

Rreth 700 milionë turistë udhëtuan ndërkombëtarisht midis janarit dhe korrikut 2023, rreth 43% më shumë se në të njëjtët muaj të vitit 2022, megjithëse 16% më pak se në 2019.

Sipas rajoneve, Lindja e Mesme pa rezultatet më të mira në janar-korrik 2023, me ardhjet që kaluan me 20% nivelet para pandemisë.

Evropa, rajoni më i madh i destinacionit në botë, arriti 91% të niveleve para pandemisë, mbështetur nga kërkesa e fuqishme ndërrajonale.

Afrika rikuperoi 92% të vizitorëve të para krizës këtë periudhë shtatëmujore dhe Amerika 87%. Në Azi dhe Paqësor, mbërritjet u ngjitën në 61% të niveleve para pandemisë.
Sipas nënrajoneve, Afrika e Veriut (+8%), Amerika Qendrore (+2%) dhe Evropa Mesdhetare Jugore (+1%) tejkaluan nivelet para pandemisë në janar-korrik 2023.

Këto rezultate tregojnë se turizmi ndërkombëtar është në rrugën e duhur për të arritur 80% deri në 95% të niveleve para pandemisë në vitin 2023, siç parashikohet nga UNWTO në Barometrin Botëror të Turizmit të janarit 2023.

Perspektivat për shtator-dhjetor 2023 tregojnë për një rimëkëmbje të vazhdueshme, sipas Indeksit më të fundit të Besimit të UNWTO, megjithëse me një ritëm më të moderuar pas sezonit të pikut të udhëtimeve qershor-gusht.

Mjedisi sfidues ekonomik mund të rëndojë në modelet e shpenzimeve gjatë pjesës së mbetur të vitit, me turistët që kërkojnë gjithnjë e më shumë vlerën për paranë, duke udhëtuar më afër shtëpisë dhe duke bërë udhëtime më të shkurtra.

Back to top button